کفپوش بتنی سکه ای

کفپوش بتنی سکه ای نیز مانند کفپوش های شیار دار برای راحتی نابینایان در کنار کفپوش های ساده بر روی معابر اجرا می شوند. کلینیک ساختمانی رامیلا با مشتری مداری و توجه به نیاز های مشتری با کیفیت ترین نوع کفپوش های بتنی را ارائه می دهد. این کفپوش ها   منطبق بر الزامات استاندارد ملی ۷۵۵ ، آزمون های کیفیت بسیاری را با موفقیت طی کرده اند. کفپوش بتنی سکه ای در دو رنگ زرد و طوسی موجود می باشد و دارای ضخامت ۶ و طول و عرض ۴۰ در ۴۰ می باشد.