پوکه صنعتی ابعاد متوسط

این نوع پوکه صنعتی که از باکیفیت ترین نوع پوکه های سبک می باشد ، از ابعاد متوسطی برخوردار است که علاوه بر استفاده در بتن و بلوک های سبک مناسب برای فضای سیز و گلدان است. ابعاد این پوکه صنعتی ابعاد متوسط ۴ الی ۱۰ میلی متر می باشد.

ویژگی پوکه صنعتی ابعاد متوسط

  • وزن مخصوص (میانگین)   Kg/m3 ۳۲۰
  • وزن مخصوص (حداکثر)   Kg/m3 ۳۷۰
  • اندازه mm 10-4
  • pH حدود ۷
  • مقاومت بالا در مقابل فرسایش ، یخ زدگی ، جذب آب ،