قالب مستطیلی مدولار ستون

قالب مستطیلی مدولار ستون در عرض  ۲۵-۳۵-۴۵-۵۵-۶۵ قابل سفارش می باشد. این ستون قالب مدولار نیز از جنس پلیمری بوده و به دلیل برخورداری از مزیت های بسیار مورد توجه مهندسان و انبوه سازان واقع شده است. قالب مستطیلی مدولار ستون با قابلیت ۱۰۰ بار استفاده بسیار به صرفه می باشد و از آنجایی که وزن بسیار سبکی دارد عملیات اجرای ستون را تسهیل می بخشد.

قالب مستطیلی مدولار ستون

  • مناسب برای ستون بندی مستطیلی
  • جنس پلیمری
  • مناسب برای هرنوع آب و هوا حتی آب و هوای سرد و خشک
  • سهولت ستون بندی نسبت به قالب ستون فلزی