سیمان پرتلند ویژه

خصوصیت این نوع سیمان پرتلند ویژه نرمی آن می باشد. شما می توانید این نوع سیمان را در کمترین زمان با دریافت مشاوره از کلینیک ساختمان رامیلا خریداری کنید.

موارد استفاده از این نوع سیمان نظیر سد ، بتن پرمقاومت ، تونل ، قطعات پیش ساخته بتنی ، بتن پاشیدنی یا شاتکریت ، پرده تزریق و مواردی که نیاز سخت شدن بتن در زمان اندک می باشد استفاده می شود.

ویژگی سیمان پرتلند ویژه

  • نام دیگر پرتلند بلین زیاد
  • درای نرمی زیاد
  • مناسب برای محیط هایی که نیاز به گیرش زیاد اولیه می باشد