سیمان نوع ۲ (پرتلند)

یکی از پر مصرف ترین نوع سیمان سیمان پرتلند می باشد . این نوع سیمان برای ساخت  کانال ها ، فاضلاب ها بهترین انتخاب می باشد چراکه در این نوع سیمان حمله سولفات ها در حد متوسط می باشد در نتیجه برای چنین محیط هایی مناسب است. شما می توانید این نوع سیمان نوع ۲ (پرتلند) در کوتاه ترین زمان سفارش دهید. قابل ذکر است این نوع سیمان برای کارهای دریایی و یا پایه پل مجاز نیست چراکه اینگونه محیط ها در مقابل حمله شدید سولفات ها قرار دارند.

ویژگی سیمان نوع ۲ (پرتلند)

  • مناسب برای محیط های دارای رطوبت و دریایی
  • مناسب برای بتن ریزی در محیط گرم
  • دارای استاندارد کیفی