سیمان پرتلند مقاومت بالا

کلینیک ساختمان رامیلا با ارائه مصالح ساختمانی با کیفیت سعی بر این دارد تا موجب راحتی ساختمان سازان و انبوه سازان شود.  این نوع سیمان(سیمان پرتلند ۴۲۵ – ۱) معمولا در مواردی استفاده می شود که نیاز به سیمان با مقاومت بالا از جمله فونداسیون ، ستون ، پل ، تونل و … باشدو

قابل ذکر است این نوع سیمان برای محیط های سولفاته و کلر دار مناسب نیست.

ویژگی سیمان پرتلند مقاومت بالا

  • تسریع در قالب بندی
  • مناسب برای  فونداسیون ، ستون ، پل ، تونل
  • دارای مقاومت بالا
  • کد سیمان پرتلند ۴۲۵ – ۱