ترموود PINE

استفاده از ترموود در نمای ساختمان و نمای داخلی بسیار رواج یافته است و می تواند به عنوان لوکس ترین و زیباترین نمای ساختمان محسوب شود . ترموود PINE که گونه ای از درخت کاج می باشد، این نوع ترموود به دلیل ضخامت متنوع بهترین انتخاب برای نمای ساختمان ها و سایر سازه ها با طراحی چوب می باشد.

ویژگی ترموود PINE

 • کیفیت درجه یک
 • ١٠ سال بيمه كيفيت
 • ٣٥ سال گارانتى
 • موجود در ابعاد مختلف
 • ساخت فنلاند

ابعاد :

 •  ۹۲*۱۶ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰ میلی متر
 • ۹۲*۱۸ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰ میلی متر
 • ۱۱۸*۱۸ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۱۴۰*۲۰ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۹۲*۲۶ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۱۱۸*۲۶ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۱۴۰*۲۶ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۴۲*۴۲ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۶۸*۴۲ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۹۲*۴۲ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر
 • ۱۴۲*۲۶ میلی متر با طول ۳۰۰۰ تا ۵۱۰۰  میلی متر