بلوک شیشه ای کلودی تنوع رنگ

بلوک شیشه ای کلودی نمونه ای متنوع از بلوک شیشه ای می باشد که استفاده از آن در نمای داخلی بسیار رواج یافته است. این نوع بلکوک شیشه از تنوع رنگ بالایی برخوردار است و در رنگ ها کلودی – آبی ،کلودی – برنز ،کلودی – دودی تیره ، کلودی – دودی روشن ، کلودی سبز و کلودی طلایی موجود می باشد.