میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰

میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰  که به نام A2 شناخته می شود در دو نوع یکنواخت و دوکی موجود می باشد. این نوع میلگرد مطابق با استاندارد GOST 5781 روسیه ساخته شده است.

میزان مقاومت در برابر تنش در این نوع  میلگرد آجدار مارپیچ ،  ۳۴۰ بوده و دارای خواص مکانیکی (مقاومت تنش – کشش – خمش) خاص خود میباشد.

ویژگی میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰

  • جنس میلگرد فولاد گرم نوردیده
  • ISIRI 3132
  • استحکام کششی ۵۰۰
  • استحکام تسلیم بالایی ۳۴۰

در جدول زیر می توانید برخی از ویژگی های میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰ ، نوع دوکی را مشاهده کنید.