آسانسور بیمارستانی

این آسانسور بیمارستانی با ظرفیت ۲۰۰۰ کیلوگرم یکی از بهترین نوع آسانسور برای حمل بیمار در بیمارستان ها می باشد. و در دو نوع بدون موتور خانه و با موتور خانه کوچک موجود می باشد.

ویژگی آسانسور بیمارستانی

  • مناسب برای بیمارستان
  • تعداد ظرفیت نفرات ۲۶ نفر
  • مدل Bed Elevator