آسانسور باری سری TranSys

آسانسور باری سری TranSys کیفیت درجه یک در ادامه می توانید ویژگی این آسانسور باری را مشاهده کنید. این نوع آسانسور برای پاساژ ها و ساختمان های اداری و تجاری که فضای جداگانه ای برای حمل بار دارند مناسب است.

ویژگی آسانسور باری سری TranSys

  • بسیار جادار
  • حداکثر طول مسیر حرکت ۴۰ متر
  • بدون موتور خانه
  • ظرفیت ۵۰۰۰کیلوگرم
  • سرعتتا ۱/۶ متر بر ثانیه