آجر سفال ۲۵ سانتي گوشه دار (تیغه ای)

آجر سفال ۲۵ سانتي گوشه دار با ابعاد ۱۰*۲۰*۲۵ سانتيمتر موجود در کلینیک ساختمان رامیلا.