دسته بندی: تیرچه صنعتی و خرپا فلزی

کلینیک ساختمان رامیلا ارائه دهنده خرپای میلگردی تیرچه ، تبرچه بتنی ، خاموت آماده تیر و ستون می باشد.
ویژگی های تیرچه صنعتی و خرپا فلزی
دارای استاندارد 1- 2909 سازمان ملی استاندارد ایران
دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت
دارای گواهی نامه سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

0
382

خاموت آماده

خاموت آماده سرعت ستون بندی را می تواند به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد و زمان این پروسه را کاهش دهد. همچنین استفاده از خاموت آماد

0
383

خرپا

خرپاها از مفید ترین فرم ساختمانی هستند که در انواع ساختمان استفاده می شود، کلینیک ساختمان رامیلا آماده خدمت رسانی در زمینه خرپا ،

0
385

تیرچه آماده

کلینیک ساختمان رامیلا ارائه دهنده تیرچه آماده با استاندارد کیفی می باشد. تیرچه آماده فرایند زمان و هزینه را به طور قابل ملاحظه ای